ГЛИБИННА ПСИХОЛОГІЯ

Культурологічний словник

ГЛИБИННА ПСИХОЛОГІЯ – напрями психології, за якими вирішальне значення у поведінці надавалось глибинним, неусвідомленим самою людиною спонукам і установкам.
ГЛИБИННА ПСИХОЛОГІЯ