Індекс науково-технічного потенціалу

Індекс науково-технічного потенціалу – техніко – економічний індекс, за допомогою якого вимірюється рівень науково-технічного потенціалу. Виводиться на підставі таких показників, як кількість науково-дослідних інститутів у країні, чисельність науковців, кількість винаходів і відкриттів, здійснених протягом року, чисельність раціоналізаторів і раціоналізаторських пропозицій, кількість патентів та ін. За цими показниками Україна 1990 посідала 7-ме місце у світі, а 2002 – 139-те із 160.
Індекс науково-технічного потенціалу