Калькуляція собівартості

Калькуляція собівартості – обчислення у грошовій формі витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг. До основних калькуляційних витрат належать: куплені сировина і матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати; паливо та електроенергія на технологічні цілі; основна зарплата виробничих працівників; додаткова зарплата, відрахування на соціальне страхування; витрати на підготовку та освоєння виробництва; витрати на утримання та експлуатацію обладнання; цехові й загальнозаводські витрати; втрати від браку; інші виробничі витрати; втрати і витрати, які відносять на збитки підприємства, зокрема матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні цілі; амортизація основних фондів і нематеріальних активів тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Калькуляція собівартості - Економічний словник


Калькуляція собівартості