КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Політехи існують у морі, майже всі олігохети й п’явки є мешканцями прісних вод і суходолу.

Ігор Ахімушкін

&11. КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Ключові терміни: Багатощетинкові черви. Малощетинкові черви. П’явки

Пригадайте! Які визначальні ознаки кільчастих червів?

Знайомтеся

Першим науковцем, який попав вивчати дощових черв’яків, їх спосіб життя та роль у природі, був англійський біолог Чарльз Дарвін (1809-1882). Результати своїх досліджень він описав у праці “Утворення

рослинного шару діяльністю дощових черв’яків і спостереження за способом життя останніх”.

 КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 40. Чарльз Дарвін

ЗМІСТ

Які особливості та значення багатощетинкових червів7

До багатощетинкових кільчастих червів, або поліхет, належать види, які переважно живуть у морях, де ведуть придонний спосіб життя. Багато поліхет є хижаками, але серед них зустрічаються й рослиноїдні, детритоїдні та всеїдні форми. Є серед цих червів і такі, що живуть усередині губок, у черепашках раків-самітників або на морських зірках. По дну вільно повзають морські миші, схожі

на їжаків, зі щетинками всіх кольорів веселки. Інші види активно плавають і зариваються в мул, як нереїс. У нього змієподібне тіло з добре відокремленою головою й численними параподіями, що мають пучки жорстких опорних щетинок. Зариваючись у м’який мул, нереїси роблять різкі бічні вигини тіла й наче занурюються в дно. Прижився нереїс у Каспійському морі, інтенсивно там розмножився та став важливою складовою частиною живлення осетрових риб. А такі черви, як піскожил, можуть глибше зариватися в пісок. Під час риття в піскожила головну роль відіграють дуже розвинені м’язи тіла й гідравлічний спосіб руху шляхом проштовхування порожнинної рідини з одного кінця тіла в інший. Живиться дрібними водоростями, тваринами й різними неживими часточками, захоплюючи їх разом із піском. Є основним кормом багатьох риб. Своєрідними й яскравими представниками багатощетинкових є сидячі поліхети наприклад, cepпули, що живуть у звивистих вапняних трубках. Із трубки вони висовують головний кінець із гарними різнокольоровими віялоподібними щупальцями, густо вкритими довгими війками. У коралових рифах тропічних островів Тихого океану живе палоло. Забарвлення його тіла зеленкувате, розміри – до 1 м. Двічі на рік, у певній фазі Місяця, велика кількість статевозрілих особин з’являється на поверхні води, щоб розмножуватись.

 КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 41. 1 – нереїс зелений; 2 – піскожил жертвує хвостом, щоб урятувати життя; 3 – палоло; 4 – серпула

Більшість багатощетинкових червів – роздільностатеві тварини, для яких важливим у розмноженні є біосвітіння. Це явище відбувається завдяки виробленню в організмі особливої речовини – люциферину. Під дією спеціального ферменту ця сполука окислюється з вивільненням енергії, що перетворюється на світло. Розвиток непрямий, під час якого з яєць з’являються вільноживучі личинки, які рухаються за допомогою війок. Поведінка в поліхет складніша, ніж у інших червів. Для окремих видів характерними є шлюбні ігри та боротьба за територію.

Отже, багатощетинкові черви, або поліхети – група кільчастих, переважно морських, червів, які на кожному сегменті тулуба мають параподії з численними щетинками.

Які пристосування малощетинкових червів до життя у грунті?

Малощетинкові черви – мешканці прісних вод і грунту, і лише поодинокі види зустрічаються в морях. Зовнішня будова цих червів відрізняється відсутністю параподій та наявністю залозистого пояска в передній третині тіла у статевозрілих особин. По боках тіла розташовані щетинки, по чотири пари пучків на кожному сегменті. Більшість малощетинкових має розміри від 0,6 мм до 10 см, а деякі види тропічних земляних червів досягають 3 м. Найвідомішими представниками є дощові черв’яки та трубочники.

Дощовий черв’як звичайний – вид малощетинкових червів, який пристосувався до життя в грунті. Пересуванню в грунті сприяє видовжене, загострене з обох кінців тіло. Спрямовані назад щетинки дають можливість чіплятися за найменші нерівності грунту. Слиз, що виділяється шкірними залозами, зменшує тертя тіла черв’яка, перешкоджає його висиханню, сприяє диханню, має протимікробні властивості. Живляться дощові черв’яки відмерлими рослинними рештками. У грунті дощові черви риють нірки, до 2 м углиб. У теплу та вологу погоду вони вночі виповзають на поверхню, відшукують сире опале листя, напівзгнилі травинки й усе це затягують у нірки. Отже, дощові черв’яки – типові детритофаги, які відіграють дуже важливу роль у грунтоутворенні. В Україні відомо понад 50 видів дощових червів, деякі з них занесено до Червоної книги України (наприклад, ейсенія Гордєєва).

 КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 42.Дощовий черв’як звичайний

Трубковик звичайний – червонуватий черв’як, розміром 2-5 см, живе в прісних водах. Заселяє мулисті грунти дуже забруднених водойм. Передній кінець черв’яка заглиблений у мул, а задній висувається назовні й безупинно звивається. Такі рухи забезпечують приплив свіжої води, необхідної черв’яку для дихання. Тому покриви задньої частини тіла мають багато кровоносних капілярів. Навколо задньої частини тіла утворюється трубочка з мулових частинок, склеєних слизом черв яка. Ці черви заковтують пісок і засвоюють поживні речовини, які в ньому містяться. Так трубковики здійснюють очищення водойм. Трубковиків використовують як корм для акваріумних рибок, ці черви є базою живлення для прісноводних тварин, зокрема риб.

 КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 43. Трубковик звичайний

Отже, малощетинкові черви, або олігохети – група кільчастих червів, які мають нечисленні щетинки, поясок. Їх основне значення пов’язане з грунтоутворенням та біологічним очищенням водойм.

Які особливості будови п’явок, як вони пов’язані зі способом живлення?

П’явки поширені в прісних водоймах, морях, іноді живуть на суходолі. Серед них є хижаки та кровосисні види. Будова п’явок повністю відповідає їх способу живлення. По-перше, вони мають два присоски – передній і задній. Із їх допомогою п’явки прикріплюються до жертв, а також пересуваються. Саме тому вони повністю втратили щетинки. Тіло в них більш-менш сплющене. Завдяки активному способу життя, у п’явок добре розвинена нервова система та органи чуття. Через хижацтво й паразитизм значні зміни сталися й у травній системі: розвинулися хоботок або щелепи, значно збільшився шлунок. Слинні залози почали виробляти речовини, які запобігають зсіданню крові. Рот п’явки має три щелепи й декілька сотень зубів. Спожита кров, оброблена слиною п’явки, може довго зберігатися в кишечнику (від кількох місяців до року). Як і більшість кільчастих червів, п’явки – гермафродити. В Україні їх понад 25 видів.

Найвідоміша з п’явок – це медична п’явка, завдовжки 10-20 см. Її легко впізнати за двома поздовжніми смугам на спині. Медичні п’явки ссуть кров хребетних тварин, у тому числі й людини. П’явок уже багато століть використовують для лікування. Існує навіть окремий метод лікування п’явками – гірудотерапія. Якщо медична п’явка напала на людину, її неважко зняти. Для цього краще посипати її сіллю або змастити спиртом ти йодом – тоді вона відпаде сама.

 КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 44. Різні види п’явок: 1 – медична п’явка; 2 – риб’яча п’явка; 3 – несправжньокінська п’явка; 4 – кінська п’явка

Ще одна п’явка, яка теоретично може ссати кров людини, – це черепаша п’явка. Вона паразитує на болотяній черепасі, однак за певних умов нападає і на хребетних. В усіх п’явок, які живуть в Україні, на людині можуть паразитувати тільки ці два види. Риб’яча п’явка може завдавати значної шкоди рибам, п’ючи їхню кров та водночас заражаючи їх небезпечними хворобами. Дуже поширена в наших водоймах велика несправжньокінська п’явка. Багато хто вважає її небезпечним кровососом, але насправді ця п’явка є хижаком.

До Червоної книги України занесені ейсенія Гордєєва, жабоп’явка алжирська, п’явка медична, глотківка Щоголєва, археобдела каспійська, псевдотрохета п’ятикільчаста, трохета потайна.

Отже, п’явки – група хижих і кровосисних кільчастих червів, біологічні особливості яких визначаються способом живлення.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Сільське господарство

На корисне значення дощових черв’яків звернув увагу ще Чарльз Дарвін. У своїй книзі, присвяченій цим тваринам, він писав: “Плуг належить до найдавніших і найважливіших винаходів людства, але ще задовго до цього винаходу грунт уже правильно оброблювався дощовими черв’яками і завжди буде оброблюватися ними. Дуже, сумнівно, щоб знайшлися ще якісь інші тварини, які в історії Землі відіграли таке велике значення…”. У чому ж суть грунтоутворюючого значення дощових черв’яків?

Біологія + Література

Відомий український байкар Микита Годованець в одній із байок так писав про медичну п’явку:

Дорожчий золота, корисний для здоров’я!

Нема йому ціни, як прийде безголов’я!

Коли в людини кров я п’ю, то гірудин їй віддаю.

Що таке гірудин? І яке значення мають медичні п’явки в медицині?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Дайте визначення багатощетинкових червів. 2. Наведіть приклади представників поліхет 3. Де мешкають малощетинкові черви? 4. Назвіть 2-3 види малощетинкових. 5. Які ознаки п’явок? б. Наведіть приклади п’явок України

7-9

7. Які особливості та значення багатощетинкових червів? 8. Які пристосування малощетинкових червів до життя в грунті? 9. Які особливості будови п’явок, пов’язані зі способом живлення?

10-12

10. У чому ж суть грунтоутворюючого значення дощових черв’яків?

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Яка кровоносна систем в кільчаків? 2. Як називаються органи дихання в багатьох кільчаків? 3. Яка особливість виділення у кільчаків? 4. Назвіть відділи кишечника кільчаків. 5. Які органи чуттів розрізняють у кільчастих червів? 6. Назвіть середовища існування кільчаків.

7-9

7. Чому в кільчастих червів обмін речовин ефективніший, ніж у інших червів? 8. Які біологічні особливості кільчастих червів зумовлені їхньою здатністю до активного переміщення? 9. Які особливості поширення й розмноження кільчастих червів?

10-12

10. На прикладі дощового черв’яка дайте характеристику біологічних особливостей кільчастих червів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ - Біологія


КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ