КЛАС КРУГЛОРОТІ (CYCLOSTOMATA) – ТИП ХОРДОВІ (CHORDATА) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП ХОРДОВІ (CHORDATА)

КЛАС КРУГЛОРОТІ (CYCLOSTOMATA)

Круглороті, або мішко-зяброві – єдиний сучасний клас безще­лепних. Відомі з силуру. Включають два ряди – міноги і мікси­ни. Міксини поширені виключно в морях і океанах, зустрічають­ся на глибинах від 20 до 350 м, рідко більше. Мають довжину тіла від 50 см. до 1 м. Ведуть виключно паразитичний спосіб життя, в’їдаючись у тіло жертви, іноді проникаючи глибоко всередину. Харчуються рибою.

Міноги поширені

як в морських, так і в прісних водах. Мор­ські міноги для нересту заходять у річку.

Довжина тіла у різних видів від 30 до 100 см. Присмоктую­чись до риб, харчуються їх кров’ю та м’ясом. Деякі види поїдають ікринки риб.

Круглороті – найпримітивніша група хребетних. Вони не мають щелеп і парних кінцівок. Ротовий відділ у вигляді присосувальної вирви, підтримуваної кільцевим хрящем (звідси назва). На дні вирви знаходиться ротовий отвір. На стінах присосувальної вирви і на язиці розташовані численні рогові зуби. Язик має скелет, перетворений на свердлячий орган. Тіло подовжене, шкі­ра гола,

з численними слизовими залозами. Осьовий скелет пред­ставлений у більшості хордою, оточеною товстою сполучно­тканинною оболонкою. Оболонка оточує і лежачу над хордою нер­вову трубку. В сполучнотканинній оболонці знаходиться низка парних хрящів, що є зачатками верхніх дуг хребців (нагадаємо, що хребці – хрящові та кісткові – у філогенезі розвиваються саме із сполучнотканинної оболонки, яка оточує хорду, і витісняють її).

Мозковий череп представлений тільки хрящовою пластин кою, яка підстилає головний мозок. Вісцеральний (зябровий) ске­лет складається з нерозчленованих зябрових дуг. У круглоротих серце, що складається з передсердя і шлуночка. Венозна кров із шлуночка поступає в зябра, де окислюється і по зябрових артері­ях, які висять, потрапляє в спинну аорту, звідки розповсюджу­ється по всьому тілу.

Нервова система складається з головного і спинного мозку. Головний мозок має невеликі розміри, але, як у всіх хребетних, складається з п’яти відділів: переднього, проміжного, середнього мозку, мозочка та довгастого мозку. Органи чуття розвинені сла­бо. У міксиночі дегенерують у зв’язку з паразитичним способом життя. Органи виділення – мезонефричні нирки.

На примітивність організації круглоротих указує і будова ор­ганів розмноження. Статева залоза непарна і не має вивідних про­токів. Статеві продукти через розрив стінки гонади потрапляють у порожнину тіла і через сечовивідні шляхи викидаються назовні.

Розвиток у міксин прямий; у міног утворюється личинка, за будовою і способом життя дуже схожа з ланцетником. Личинко­вий період розвитку досягає декількох років. Деякі види міног мають промислове значення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


КЛАС КРУГЛОРОТІ (CYCLOSTOMATA) – ТИП ХОРДОВІ (CHORDATА) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) - Довідник з біології


КЛАС КРУГЛОРОТІ (CYCLOSTOMATA) – ТИП ХОРДОВІ (CHORDATА) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)