КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ – СВІТЛОВІ КВАНТИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

2. СВІТЛОВІ КВАНТИ

2.5. КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ

У явищі світлового тиску наочно виявляється корпускулярно-хвильовий дуалізм (двоякість) світла.

Світло має хвильові властивості (інтерференція, дифракція, поляризація світла), а з другого боку, світло – це потік фотонів – квантів, які є частинками.

Світловий тиск якісно і кількісно пояснюється як квантовими, так хвильовими властивостями світла.

Енергія фотона прямо пропорційна частоті світла.

При малих частотах переважають хвильові властивості, при великих частотах – квантові властивості світла.

Квантові і хвильові властивості світла взаємно доповнюють одна одну і відображають взаємопов’язані закономірності поширення світла та його взаємодію з речовиною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ – СВІТЛОВІ КВАНТИ - Довідник с фізики


КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ – СВІТЛОВІ КВАНТИ