Література

Література

1. Атлас. 6 клас. Загальна географія – К.: ДНВП “Картографія”.

2. Байназарова О. О. Загальна географія. 6 клас: Посіб. для вчителя. – Х.: Веста: Видавництво “Ранок”, 2006.

3. Баландин Р. К, Маркин В. А. Сто великих географических открытий. – М.: Вече, 2001.

4. Бойко В. М., Міхелі С. В. Загальна географія. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Педагогічна преса, 2006.

5. Булава Л. М. та інші. Загальна географія: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Полтава: Довкілля-К,

2006.

6. Гільберг Т. Г, Думанська Г. В. Завдання для оцінювання досягнень учнів з географії. 6 клас. – Кам’янець-Подільський: “Абетка Нова”, 2001.

7. Губарев В. К. География мира: Справочник школьника и студента. – Донецк: ООО ПКФ “БАО”, 2004.

8. Довгань Г. Д. Усі уроки географії у 6 класі. – Х.: Вид. група “Основа”, 2006.

9. Дудка С. В. Навчальні ігри на уроках географії. – Х.: Вид. група “Основа”, 2005.

10. Загальна географія. 6 клас: Посіб. для вчителя / О. О. Байназарова, А. М. Байназаров, І. В. Гринь, А. А. Гринь. – Х.: Веста: Ранок, 2002.

11. Картель Л. М. Вправи і диктанти з фізичної

географії. Посіб. Для вчителя. – К.: Рад. школа, 1980.

12. Клименко В. Г. За сторінками шкільного підручника географії. Хрестоматія. 6 клас. – Х.: Вид. група “Основа”, 2005.

13. Корнєєв В. П., Корнєєв О. В. Видатні мандрівки, мореплавці та дослідники-краєзнавці. – Х.: Вид. група “Основа”, 2005.

14. Лебединський М. М. Загальна географія в термінах, таблицях та схемах. Посібник-довідник, 6 клас.- К.: Логос, 1998.

15. Мейсон Э. Географические открытия. Иллюстрированньїй атлас для детей. – М.: Оникс, 1998.

16. Пестушко В. Ю. Загальна географія. 6 клас: Методичний посіб. для вчителя. – Х.: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004.

17. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш. Загальна географія: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Генеза, 2006.

18. Скуратович О. Я. та ін. Географія: Загальна географія. Підручник для 6 класу середніх шкіл – К.: Зодіак-ЕКО, 1998.

19. Стадник О. Г. Загальна географія: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: Ранок, 2006.

20. Стадник О. Г. Загальна географія. 6 клас: Розробки уроків. – Х.: Веста: Ранок, 2006.

21. Степанов В. И. Природа Мирового океана: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1982.

22. Счастнев П. Н. Сборник задач и упражнений по физической географии. Пособие для педагогических училищ и учителей средней школы. – М., 1954.

23. Тестові завдання з географії для 6 кл. (Загальна географія) / Укладач О. М. Шевчук. – К.: КІМО, 2002.

24. Тюленєва В. О., Леонтьєва Г. Г., Яценко Д. І. Загальна географія: Запитання. Завдання. Тести. 6 клас. Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999.

25. Українські дослідники Землі / Упоряд. Н. Муніч, В. Серебрій. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004.

26. Урок географії. Від класики – до сучасних технологій / За ред. Корнєєва В. П. – Х.: Вид. група “Основа”, 2006.

27. Ушаков С. А., Ясаманов Н. А. Дрейф материков и климаты Земли. – М.: Мысль, 1984.

28. Харченко А. А., Харченко І. М. Урок географії в 6 класі. Викладання блоками. Посіб. для вчителя. – Х.: Вид. група “Основа”, 2007.

29. Шматько О. Є., Павлюк Н. І. Географія. 6-7 класи. Різнорівневі завдання. – Х.: Вид. група “Основа”, 2006.

30. Энтони М. Географические открытия. Иллюстрированньїй атлас для детей. – М.: Оникс, 1998.

31. Энциклоnедия для детей. Т. 3. География. – 3-е изд., испр. / Глав. ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 1997.

32. Энциклопедия. История открытий. – М.: Росмэн, 1999.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Література - Плани-конспекти уроків по географії


Література