Масова частка елементів у речовині

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 16

Тема. Масова частка елементів у речовині

Цілі: закріпити знання про хімічні формули й уміння обчислювати відносну молекулярну масу; розширити знання про частки з математики для обчислення масової частки елемента в складі речовини; навчити обчислювати масову частку елемента в складі складних речовин, використовувати поняття “масова частка” для розв’язання задач на визначення хімічних формул.

Тип уроку: поглиблення знань, формування практичних умінь і навичок.

Форми

роботи: фронтальне опитування, самостійна робота, евристична бесіда. обладнання: періодична система хімічних елементів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Фронтальне опитування, перевірка домашнього завдання

– На які два класи поділяються речовини за складом?

– Які речовини називаються простими?

– Які речовини називаються складними?

– Що таке хімічна формула?

– Що виражає хімічна формула?

– Що таке відносна атомна маса?

– Що таке відносна

молекулярна маса?

– Як, знаючи формулу речовини, обчислити відносну молекулярну масу?

Перевірка домашнього завдання:

 Масова частка елементів у речовині

ІІІ. Актуалізація опорних знань

– Чи можна стверджувати, що маси кожного атома в молекулі речовини однакові?

(Ні, тому що в усіх елементів різні атомні маси)

– Співвідношення мас атомів у складі молекули складної речовини постійне чи змінне?

(Постійне, тому що постійним є склад речовини)

– Як обчислити співвідношення мас атомів у молекулі?

Розгляньмо на прикладі бінарних сполук.

 Масова частка елементів у речовині

Отже, співвідношення мас атомів можна виразити невеликими додатними цілими числами.

 Масова частка елементів у речовині

Це співвідношення постійне. Обчислимо співвідношення атомів у молекулі KNO3.

 Масова частка елементів у речовині

– Як можна виразити склад речовини у відсотках?

(Якщо прийняти відносну молекулярну масу речовини за 100 %, то маса кожного елемента може бути виражена як масова частка цього елемента в складі молекули)

Наприклад:

 Масова частка елементів у речовині

Виражена у відсотках, ця величина є масовою часткою елемента в складі речовини (?).

IV. Формування практичних знань і навичок

 Масова частка елементів у речовині

Де n – число атомів елемента в молекулі;

Аг – відносна атомна маса елемента;

Mr – відносна молекулярна маса. Наприклад: Na2O.

 Масова частка елементів у речовині

Тоді

 Масова частка елементів у речовині

Розв’яжемо наступні задачі. (Біля дошки працює учень.)

Завдання 1. Обчисліть масові частки елементів у молекулі вуглекислого газу CO2.

 Масова частка елементів у речовині

Завдання 2. Самостійна робота з навчальною таблицею 1 до уроку 10 з перевіркою і коригуванням результатів.

– Обчисліть масові частки елементів у складних речовинах з ряду 12 у навчальній таблиці:

ZnS, Ca3P2, Al4C3, CH4, Fe2O3.

Після закінчення роботи на дошці виписуємо всі отримані учнями результати, визначаємося з помилками і коригуємо.

 Масова частка елементів у речовині

V. Узагальнення і підбиття підсумків

Оцінюємо роботу учнів, виставляємо оцінки.

VI. Домашнє завдання

Прочитати параграф, відповісти на запитання. Обчислити масові співвідношення елементів і масові частки елементів у молекулах:

MgCl2, NaBr, PH3, CrO3.
Масова частка елементів у речовині