МЕТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

МЕТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ – очікуваний результат дослідження, його модель, центральне завдання, яке потрібно розв’язати. За змістом у соціол. дослідженні виокремлюють теорет., методичні та прикладні цілі.

Формулювання теорет. мети передбачає, що в результаті дослідження буде отримано нове знання про функціонування й розвиток досліджуваного об’єкта, його структуру, зв’язки з іншими об’єктами. Як практ. мета постають прогнози розвитку об’єкта, конкретні практ. рекомендації

щодо вдосконалення його функціонування. Розробка нових методик дослідження та їхніх окремих процедур, а також відпрацювання інструментарію є методичною метою дослідження.

У прикладних дослідженнях особливого значення набуває погодження М. с. д. із замовником, визначення практ. значимості підсумкової інформації. Це усуває можливі розбіжності на етапі подання результатів.

Чітке формулювання М. с. д. – одна з найважливіших методол. вимог до програми соціол. дослідження. Сформулювавши мету, необхідно визначити шляхи її досягнення. Кроки в цьому напрямі фіксуються у програмі як завдання дослідження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


МЕТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ - Довідник з соціології


МЕТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ