Predmety

Довідник з соціології

now browsing by category

 

МАКОВЕЦЬКИЙ Адам Мефодійович

КЕТЛЕ Ламбер Адольф Жак

УХИЛ

ГЕНОЦИД

ГЕНЕРАЛЬНА СУКУПНІСТЬ

ВОЛОДІННЯ СОЦІАЛЬНЕ

СОЦІОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ

КЕРІВНИК

МЕТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

СОЦІОЛОГІЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНА

ЕЛІАС НОРБЕРТ

КІСТЯКІВСЬКИЙ Богдан (Федір) Олександрович

ГРАФІКИ

АНТАГОНІЗМ СОЦІАЛЬНИЙ

РЕДУКЦІОНІЗМ СОЦІОЛОГІЧНИЙ

СОЦІОЛОГІЯ МУЗИКИ

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ТИП

ГРУПА РЕФЕРЕНТНА

ОСВОЄННЯ СОЦІАЛЬНЕ

КУЛЬТУРНИЙ МЕНТАЛІТЕТ

АНАЛІЗ ЛАТЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ

СУЇМЕНКО Євген Іванович

ГАРФШКЕЛЬ (САКРШКЕЛЬ) Гарольд

БЕКЕШКІНА Ірина Еріківна

ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН ТЕОРІЯ

ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА СОЦІОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ОПИТУВАННЯ АНКЕТНЕ

КУЛЬТУРНИЙ РЕЛЯТИВІЗМ

АНАЛІЗ ДИСПЕРСІЙНИЙ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНА

ГРУПА ФОРМАЛЬНА

ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНІ

МАТЕРІАЛІЗМ ІСТОРИЧНИЙ

СОЦІОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Соціологія освіти

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

ГІГІЄНА СОЦІАЛЬНА (СОЦІАЛЬНА САНІТАРІЯ)

ВІРА

СТРАЙК

СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І ВІДНОШЕННЯ

ПРОБНЕ (ПІЛОТАЖНЕ) ДОСЛІДЖЕННЯ

СОЦІОГРАФІЯ

ВАЛІДНІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СОЦІУМ

СТОСУНКИ МІЖОСОБИСТІСНІ

ВИМІРЮВАННЯ

БЕЗРОБІТТЯ

ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНІ

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГОЛОВНИХ ПОНЯТЬ

Соціологічне інтерв’ю

КОСТОМАРОВ Микола Іванович

ГРУПА НЕФОРМАЛЬНА

ІНДЕКС

АНАЛІЗ КЛАСТЕРНИЙ

ЗМІННА ДИХОТОМІЧНА

КОЛЕКТИВНІ УЯВЛЕННЯ

СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ І ВІДНОШЕННЯ

ВИБІРКА

КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНА

КАР’ЄРА

ПОЛТОРАК Володимир

ОЗНАКА

ІНСТРУМЕНТАРІЙ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

КОМУНІКАЦІЯ ДІЛОВА

ОПИТУВАННЯ ПОШТОВЕ

СОЦІАЛЬНА САМООРГАНІЗАЦІЯ

КУЛЬТУРНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ ТЕОРІЯ

ГАВРИЛЕНКО Іван Миколайович

КОРЕЛЯЦІЯ

КУЛЬТУРНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ

МАТЕРІАЛІСТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ІСТОРІЇ

ДИФУЗІЯ КУЛЬТУРНА

СОЦІОЛОГІЯ КНИГИ

СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНА

СОЦІОЛОГІЯ ТЕАТРУ

МОГИЛА Петро Симеонович

ТАНЧЕР Віктор Володимирович

ВИБІРКА БАГАТОСТУПЕНЕВА

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗАКОН СОЦІАЛЬНИЙ

ПОЛІТИЧНІ АРИФМЕТИКИ

ПІДПРИЄМНИЦТВА СОЦІОЛОГІЯ

ФЕМІНІЗМУ ТЕОРІЇ

МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ

ВІДБІР НЕВИПАДКОВИЙ (СПРЯМОВАНИЙ)

ШКОЛА ФРАНКФУРТСЬКА

ВИКЛИК – ВІДПОВІДЬ

САКАДА Микола Онисимович

СОЦІОЛОГІЯ МАРКСИСТСЬКА

Соціальний рух

УПРАВЛІНСЬКІ САНКЦІЇ

ІНКУЛЬТУРАЦІЯ

АТРАКТОР СОЦІАЛЬНИЙ

ШКОЛА ОПИСОВОЇ СТАТИСТИКИ

КОНФЛІКТУ СОЦІАЛЬНОГО ТЕОРІЯ

СОЦІАЛЬНА СОЛІДАРНІСТЬ

ЯКІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

УТОПІЯ СОЦІАЛЬНА