ГЕНОЦИД

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ГЕНОЦИД – свідомо умисне масове знищення населення певної країни, держави чи території шляхом одноразових чи багаторазових, поступових, нищівних дій з боку зацікавлених у таких акціях зовнішніх або внутрішніх соціальних сил. Г. – передусім соціально-політ. явище. На відміну від людських втрат під час війни, військ, конфліктів та інших мілітарних явищ, що мають свої “норми” і “закони”, Г. відзначається, по-перше, особливою цинічністю й жорстокістю, а, по-друге, відбувається, як

правило, цілеспрямовано й сплановано, відповідно до певної ідеол. доктрини і певного стратегічного курсу тих чи інших держав, урядів, режимів. Г. найчастіше виникає на грунті міжнац. ворожнечі, великодерж. шовінізму, зіткнення політ, та екон. інтересів щодо розподілу чи перерозподілу певних територій.

Характерним для Г. є те, що йому майже завжди передують войовничі декларування псевдотеорет. концепцій стосовно нац. чи расових “переваг” одних народів над іншими, а також безпідставні заяви про необхідність забезпечення “соціальної безпеки”. Г. здебільшого здійснюється під час війни і за допомогою

воєнних дій, про що, зокрема, свідчить досвід II світової війни: фашистський окупаційний режим призвів тоді до масового знищення не тільки військовополонених, а й цивільного населення різних країн у концентраційних таборах Бухенвальда, Освенцима, Маутхаузена, Майданека й ін.. Крім фашизму, націонал – екстремізму, жорстокої колоніалістської політики, спонукає до Г. і таке явище, як етнореліг. фанатизм, що протягом всієї історії людства давав про себе знати у різних країнах світу (ближчий до нашого часу приклад – масова різанина турецькими фанатиками-мусульманами народу Вірменії у 1915 р.).

Г. у новітній період історії відбувається, однак, не тільки під час війни чи внаслідок війни. Обмеженість природних ресурсів, глобальна екол. криза, що ставлять людство перед фактом “межі зростання”, штовхають провідні держави світу до створення таких геополіт. програм, у яких передбачаються і заходи щодо “регулювання кількості народонаселення”. На цьому тлі починають відроджуватися неомальтузіанські й соціал-дарвіністські концепції, які, зрештою, пропонують обмеження і стримування “демогр. експансії”. Холодна війна за виживання відпрацювала нові, немілітарні, “мирні” засоби і методи Г.: хронічний голод, створення стресогенних або десоціалізуючих ситуацій за допомогою ЗМІ, алкоголізація населення, провокування масового самогубства (див.: Суїцид). Як предмет соціол. (політол.) досліджень Г. останнім часом набуває все більшого значення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ГЕНОЦИД - Довідник з соціології


ГЕНОЦИД