Наряд-замовлення

Наряд-замовлення (наряд-заказ) – документ, на підставі якого поставлялись товари на експорт в умовах державної монополії на зовнішню торгівлю.
Наряд-замовлення