Наукова організація праці

Наукова організація праці (научная организация труда) – система заходів, що забезпечує підвищення ефективності функціонування живої праці на основі сучасних досягнень науки і техніки.
Наукова організація праці