Номінальний валовий національний продукт

Номінальний валовий національний продукт – грошове вираження обсягу створених резидентами і нерезидентами у країні товарів і наданих послуг за певний час у поточних цінах.
Номінальний валовий національний продукт