Обмінний курс (ОК)

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Обмінний курс (ОК) – 1) ціна грошової одиниці країни, виражена в іноземній валюті; 2) гнучкий (плаваючий) – ОК, який встановлюється в результаті ринкових коливань, в умовах вільної купівлі-продажу валюти; 3) номінальний ОК – курс, який визначається як співвідношення вартостей двох валют; 4) реальний ОК – курс, який відображає товарне співвідношення валют, тобто співвідношення цін на одні й ті ж товари, виражені в різних валютах.
Обмінний курс (ОК)