Контрольна робота № 5 з теми “МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ”

Тип уроку: урок контролю знань.

Мета: оцінити знання, уміння та навички з вивченої теми.

Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи.

Відеофрагмент:_______________________

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Приблизний варіант контрольної роботи

Рівень 1 (3 бали)

1. Запишіть формулу для обчислення механічної роботи. (0,5 бала)

2. Брусок рівномірно тягнуть по горизонтальній поверхні. Яку роботу здійснює сила тертя? (0,5 бала)

 Контрольна робота № 5 з теми МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

А)

А > 0;

Б) А < 0;

В) А = 0;

Г) А ≈ 0.

3. Закінчіть фразу. (0,5 бала)

Під час використання простих механізмів не можна одержати виграш у

_____________________________________________

4. Виберіть правильне твердження (0,5 бала)

A) рухомий блок не дає виграш у силі;

Б) рухомий блок дає виграш у силі в 2 рази;

B) нерухомий блок дає виграш у силі в 2 рази;

Г) рухомий блок змінює напрям дії сили.

5. Сформулюйте закон збереження та перетворення механічної енергії. (1 бал)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Рівень 2 (3 бали)

– Яку

кінетичну енергію має автомобіль масою 1,5 т, що рухається зі швидкістю 54 км/год?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Рівень 3 (3 бали)

– Потужність насоса дорівнює 2 кВт. Який об’єм води він може підняти на висоту 20 м за 2 хвилини?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Рівень 4 (3 бали)

– Тіло кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 40 м/c. На якій висоті кінетична енергія вдвічі більша за потенціальну?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Завдання за підручником: повторити вивчений матеріал (§§ 39-42); опрацювати додаткову інформацію на сторінках 260 та 261 підручника

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання:

_____________________________________________________

_____________________________________________________


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Контрольна робота № 5 з теми “МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ” - Плани-конспекти уроків по фізиці


Контрольна робота № 5 з теми “МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ”