ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА – ЗАКОН ІНЕРЦІЇ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МЕХАНІКА

2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ

2.1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ДИНАМІКИ. СИЛА. РІВНОДIЙНА СИЛА

2.1.1. ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА – ЗАКОН ІНЕРЦІЇ

Існують такі системи відліку, відносно яких поступально рухоме тіло зберігає свою швидкість сталою, якщо на нього не діють інші тіла (або вплив інших тіл компенсується).

Такі системи відліку називаються інерціальними.

Інерціальна система відліку зв’язана з далекими зорями. Будь-яка система, що рухається відносно зір рівномірно і прямолінійно, також інерціальна. У зв’язку з тим, що Земля, рухаючись відносно зір (Сонця), мало змінює швидкість, система “Земля” практично інерціальна. Отже, інерціальною буде також СВ, яка рухається відносно Землі рівномірно і прямолінійно.

Явище збереження сталої швидкості (зокрема швидкості, що дорівнює нулю) називають інерцією.

Тому і СВ, відносно яких тіла рухаються зі сталою швидкістю за умови компенсації зовнішніх впливів, називаються інерціальними, а перший закон Ньютона називають законом інерції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА – ЗАКОН ІНЕРЦІЇ - Довідник с фізики


ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА – ЗАКОН ІНЕРЦІЇ