ПІДПРИЄМЕЦЬ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ПІДПРИЄМЕЦЬ – провідний суб’єкт ринкового процесу, котрий ініціює бізнес для випуску товарів та надання послуг з метою здобування прибутку. Підприємницьку діяльність звичайно ототожнюють з активним запровадженням інновацій та нових технологій, творчим пошуком “нових комбінацій”, масовим випуском нових товарів та наданням нових послуг.

Вітчизняне підприємництво у “застійні” роки існувало в “тіньовому” різновиді. Підприємницька діяльність “проривалась”

до життя в різних варіантах. По-перше, вона частенько послуговувалась комсомольсько-молодіжними та партійними каналами. По-друге, підприємництво існувало поза рамцями державних (офіційних) структур і було пов’язане з “іншим життям” (дрібна фарцовка, перепродаж тощо). Водночас існували й такі професійні сфери, в межах яких з’являлися можливості для розвитку заповзятливості. До них можна віднести матеріально-техн. постачання, торгівлю.

Нині до підприємництва найуспішніше прилучаються молоді люди, чия свідомість не “зашорена” “цінностями соціалізму”. Становлення ж підприємництва

в Україні відбувається в ситуації аномії – такого стану суспільства, коли немала частина його членів, якій відомі моральні норми, що покладають на неї певні зобов’язання, ставиться до цих норм негативно або байдуже. Для сучасного вітчизняного П. характерні деякі негативні риси його соціального обличчя, певною мірою зумовлені об’єктивними обставинами. Коли настали законодавчі та ідеол. послаблення в бік ринкових відносин, це викликало підприємницький інтерес у багатьох людей. ї відразу ж відбувся “іспит” на вибір та виживання, який поділив наше купецтво на дві категорії – фарцу і ділових людей. Фарца – це численна група нуворишів, котрі збили капітали доволі легко, діючи за схемою, відпрацьованою в умовах екон. безладдя та порожнечі споживацького ринку, який вони, розмножившись, хутко заполонили третьогатунковою продукцією (і лише завдяки унікальності якого тримаються на поверхні). Ділова ж людина відрізняється від фарци тим, як використовує прибуток: вона байдужа до пишноти, нехтує розкішним одягом, має азартну працездатність, аскетично ставиться до розваг. Можна впевнено прогнозувати, що майбутнє вітчизняного підприємництва – за діловими людьми, чесними бізнесменами.

Підприємництво в Україні розвивається головно в рамцях держ. структур, де мотиви влади більше важать для просування, ніж мотиви досягнення. За таких умов уміння діяти в цьому колі може стати в нагоді більше, ніж уміння вести справу за клас. зх. схемою підприємницької діяльності. У П., котрі діють найуспішніше, високі доходи посідають у структурі цінностей одне з найнижчих місць, але високим є рейтинг стабільності сусп. становища. Що ж до цінностей життя взагалі, то на першому місці у П. стоїть свобода (самостійність у судженнях та вчинках). Далі йдуть такі цінності, як здоров’я, щасливе сімейне життя, добрі та вірні друзі, активно-діяльне життя.

Підприємництво має і свої негативні сторони – “антицінності”. Самі П. до них відносять: відсутність соціальних гарантій для бізнесу, великий ризик, несхвальне ставлення до бізнесменів значної частини суспільства, а також те, що їм неминуче доводиться мати справу з нечесними людьми, блокування змоги приносити користь суспільству своєю підприємницькою діяльністю. До всього цього додається “вакуум” довкола підприємницької діяльності, гальмівний вплив, що його чинить на неї соціальне оточення. Важливо сформувати адекватні мотивації ринкового підприємництва, коли взірцем для наслідування буде приватний П., який працює з почуттям обов’язку та потреби в праці, виробити вітчизняні форми екон. ринкового життя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ПІДПРИЄМЕЦЬ - Довідник з соціології


ПІДПРИЄМЕЦЬ