ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКА

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: УЧИТИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКІВ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ

І. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

Яку одиницю площі ви знаєте? Що таке 1 см? Як знайти площу прямокутника? Які ви знаєте міри довжини? міри маси? міри вартості? Скільки сантиметрів в 1 дм? Скільки дециметрів, сантиметрів, міліметрів у 1 м?

2. Усні обчислення.

1) Число 21 узяти доданком 2 рази, а результат зменшити в 6 разів; знайти восьму частину кожного із чисел: 24,

32, 56.

2) Знайти площу прямокутника, якщо його довжина 8 см, а ширина 5 см.

3) Довжину прямокутника збільшити у 2 рази, а ширину – у 3 рази. Як зміниться площа прямокутника?

II. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти розв’язуватимуть задачі на обчислення площі прямокутника, самі складатимуть задачі, розв’язуватимуть рівняння та знаходитимуть значення виразів.

III. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Вправи 593-595 виконати під керівництвом учителя.

2. Задачу 596 проаналізувати від числових даних, пояснити вибір дії.

3. Заслухати 2-3 задачі,

складені учнями. Заохотити їх самостійно записати розв’язання.

4. Вправа 597. З’ясувати, що може рухатися з такою швидкістю.

5. Задача 598 (пояснення фронтальне).

6. Вправа 599. Вирази першого рядка обчислити під керівництвом учителя, визначити порядок дій і пояснити обчислення. Решту виразів обчислити самостійно.

І варіант – 2 рядок; ІІ варіант – 3 рядок.

7. Додаткові диференційовані завдання.

Задача 1. Птахоферма за домовленістю повинна була відправити в супермаркет 6000 яєць. Вона вже відправила 10 ящиків яєць по 350 штук та 4 ящики – по 150 штук. Скільки яєць залишилося відправити в супермаркет?

Задача 2. Учитель записав на аркуші паперу число 20. Тридцять три чотирикласники передають аркуш один одному, і кожний додає до одержаного числа або віднімає від нього одиницю. Чи можна в результаті одержати число 10?

IV. Підсумок уроку

Розв’язували задачі на знаходження площі прямокутника. Знайти площу прямокутника зі сторонами 12 см і 60 мм. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКА - Плани-конспекти уроків по математиці


ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКА