ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

1 Здоров’я людини

ЗДОРОВ’Я І СПОСІБ ЖИТТЯ

&8. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Дізнаєшся про необхідність додержуватися правил пожежної безпеки в школі, первинні засоби пожежогасіння, алгоритм дій під час пожежі в громадських приміщеннях

Пригадай

Як можна, на твою думку, попередити пожежу?

Які причини виникнення пожеж у житлових будинках?

Правила пожежної безпеки в школі

Кажуть, що школа – твій дім. Ти проводиш у приміщенні школи багато часу під час уроків. Протягом дня можуть виникати різні ситуації,

зокрема й пожежонебезпечні. Тому правила протипожежної безпеки у шкільному приміщенні потрібно знати та виконувати кожному. Ти маєш знати, як оповіщують про пожежу, як користуватися первинними засобами пожежогасіння, де розташовано план евакуації та як діяти згідно із цим планом у разі пожежі.

У громадських приміщеннях, зокрема в школі, пожежі здебільшого виникають через:

– порушення правил протипожежної безпеки;

– порушення правил використання опалювальних приладів;

– порушення правил використання освітлювальних пристроїв або їх несправність;

– витікання газу;

необережне поводження з вогнем.

За правилами протипожежної безпеки не можна:

 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

У школах приділяють багато уваги профілактиці пожежі. На практичних заняттях ти навчишся не тільки запобігати пожежі, а й правильно діяти в разі її виникнення.

Запам’ятай! Якщо відчувається запах диму або щось загорілося, потрібно негайно сповістити вчителя.

Ти маєш знати, де знайти первинні засоби пожежогасіння та як ними користуватися.

Оповіщення про пожежу

Для оголошення про пожежу в громадських будинках установлюють звукові, мовні, світлові системи оголошення.

До звукових належать: дзвінки, сирени, гудки; до світлових – табло, покажчики й знаки; до мовних – мікрофони, гучномовці, радіо, магнітофони, стаціонарні підсилювачі.

Про пожежу в школі оповіщують через звукову пожежну сигналізацію, по радіо або телефону, вмикають шкільний дзвінок. На стелях кожного приміщення встановлюють автоматичні пожежні оповіщувачі для своєчасного виявлення ознак пожежі. Сигнал таких оповіщувачів подається на пульт чергового. У коридорах можуть установлювати ручні пожежні оповіщувачі. Якщо виникла пожежа, розбивають скло й тиснуть на кнопку.

 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Первинні засоби пожежогасіння

Відповідно до правил пожежної безпеки, усі громадські будинки й споруди обладнують первинними засобами пожежогасіння. До них належать: відра, лопати, внутрішні пожежні крани, діжки з водою, вогнегасники, гаки, ящики з піском.

У школах встановлюють пожежні щити з первинними засобами пожежогасіння.

 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Внутрішні пожежні крани (ПК) розміщують зазвичай у шафах на сходових майданчиках і в коридорах. Пожежний кран складається з рукава завдовжки 15-20 метрів разом зі стволом.

 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Щоб використати ПК для гасіння вогню, треба:

 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Вогнегасники розміщують на видному й легкодоступному місці. Такі місця позначено на плані евакуації. На корпусі кожного вогнегасника є інструкція щодо його використання.

 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Вуглекислотний вогнегасник

 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Порошковий вогнегасник

 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Рідинний вогнегасник

 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Хімічно-пінний вогнегасник

Увага! Без дозволу вчителя школярам не дозволяється брати участь у пожежогасінні будівлі.

Дії під час пожежі в громадському приміщенні

У школах, бібліотеках, музеях, магазинах та інших будівлях на видних місцях висить план евакуації людей на випадок пожежі. У ньому зазначено шляхи евакуації в разі небезпечної ситуації. Щоб безпечно вийти з приміщення, треба завчасно знати, як діяти. Перебуваючи в громадському приміщенні, зверни увагу на розміщення евакуаційних виходів. Запам’ятай шлях до виходу. Щоб допомогти людям якнайшвидше вийти, у приміщеннях установлюють спеціальні знаки пожежної безпеки й позначки. Ними позначено шлях до евакуаційних виходів.

 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ

З приміщень школи в разі виникнення пожежі

 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Якщо в школі оголошено евакуацію, учні повинні:

– уважно слухати оповіщення;

– виконувати розпорядження вчителя;

– не панікувати й не кричати;

– за розпорядженням учителя евакуюватися з приміщення школи;

– не бігти, не заважати однокласникам, допомагати молодшим школярам;

– зачиняти за собою всі двері;

– по сходах спускатися по одному, не обганяти одне одного;

– не повертатися за забутими речами;

– після виходу з приміщення виконувати розпорядження вчителя;

– у разі травмування (порізи, забої, рани, опіки) повідомити вчителя.

Висновок

У школі та в інших громадських місцях слід додержуватися правил пожежної безпеки. Вчасно повідомляти вчителя про задимлення чи інші ознаки пожежі. До приїзду рятувальників уміти використовувати первинні засоби гасіння пожежі. Слід знати, як діяти в разі оголошення евакуації. Знаки пожежної безпеки допомагають швидко знайти евакуаційні виходи.

Завдання

1. Яких правил пожежної безпеки слід додержуватися в школі?

2. Які системи для оголошення про пожежу встановлюють у громадських будинках? Поміркуй, для чого це тобі потрібно знати.

3. Які засоби первинного пожежогасіння знаєш? Якими можеш скористатися?

4. Як слід користуватися пожежним краном?

5. Які вогнегасники є у твоїй школі? Для гасіння яких пожеж вони призначені?

6. За інструкцією на корпусі вогнегасника разом з учителем визнач, як ним користуватися.

7. Розглянь фотоілюстрації. Чи додержуються учні правил поведінки під час евакуації? Обгрунтуй власну думку.

 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Попрацюйте в парі або групі

1. На другому поверсі школи виникла пожежа. Обговоріть дії учня під час виникнення пожежі, якщо школяр перебуває:

❖ у шкільній їдальні на першому поверсі школи;

❖ у класі на другому поверсі школи;

❖ у кабінеті на третьому поверсі школи.

Скористайтеся планом евакуації на с. 40.

Моделюй – набувай життєвих навичок

1. Дізнайся, де розташовано план евакуації в приміщенні школи. Уважно розглянь його. Визнач, на якому поверсі розміщується твій клас, шляхи евакуації у разі пожежі.

2. Запам’ятай, де розташовано пожежний щит із засобами первинного гасіння.

3. Де обладнано пожежну драбину?

4. Разом з однокласниками повправляйся “виходити із зони вогню” з класу, школи, керуючися планом евакуації.

5. Визнач, скільки часу витрачено на вихід з приміщення.

6. Зроби висновок, чи правильно ви діяли.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ - Валеологія


ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ