Типи спілкування людей

ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я

Тема 8 СПІЛКУВАННЯ І ЗДОРОВ’Я

Урок 24 Типи спілкування людей

На цьому уроці ви дізнаєтесь:

Про типи спілкування;

зрозумієте необхідність дотримання правил спілкування.

Пригадайте

Чи може людина повноцінно жити без спілкування з іншими людьми?

Кожна людина майже третину свого життя проводить у спілкуванні. При цьому дуже важливо розуміти один одного. Чи звертали ви увагу на те, що є люди, спілкуючись з якими, ви легко розв’язуєте складні проблеми, у вас поліпшується настрій.

Ці люди завжди готові допомогти. Такий стиль спілкування називають позитивним (мал. 66, 1).

На жаль, можна навести також багато прикладів негативного спілкування, коли людина створює навколо себе умови непорозуміння, сварок, пліток, неповаги (мал. 66,2).

 Типи спілкування людей

Мал. 66. Позитивне (1) і негативне (2) спілкування

Поміркуйте

Як позитивний і негативний стилі спілкування впливають на здоров’я людини?

Вербальне і невербальне спілкування

Є два види спілкування – вербальне (мовленнєве) та невербальне. Важко уявити вчителя, який веде урок, стоячи

На одному місці,

не рухаючись та говорячи монотонним голосом. Ви вже зрозуміли, що йдеться про вербальне спілкування, або спілкування за допомогою мовлення. Зазвичай учитель під час уроку спілкується з учнями класу як вербально, так і невербально, тобто емоційно, за допомогою жестів, міміки, рухів тіла. Слова при цьому передають інформацію, а жести – різне ставлення до неї (мал. 67). Не – вербальне спілкування дає змогу виразити емоції і бажання за допомогою різних форм поведінки, загальноприйнятих серед людей.

 Типи спілкування людей

Мал. 67. Приклади вербального (1) і невербального (2) спілкування

Загальноприйнятими жестами люди виражають свої емоції, перевагу над співбесідниками або покору, впевненість у собі. Розмовляючи, людина може кивати головою в знак згоди, стискати кулаки в гніві, ніяково рухати ногою, спантеличено чухати потилицю. Жести додають значущості словам.

Типи спілкування

Спілкування поділяють на різні типи: ділове, міжособистісне, групове та інші. Ділове спілкування характерне для навчання в школі, вузі, роботи на виробництві.

Спілкування з людьми віч-на-віч належить до міжособистісного типу. А спілкування в компанії – до групового.

У житті не буває чіткого поділу на різні типи спілкування. Усі вони тісно преплітаються. Наприклад, під час уроку в класі відбувається і ділове, і групове спілкування. Навчаючись керувати автомобілем, спілкування з інструктором може бути діловим і водночас міжособистісним.

Уміння володіти всіма типами спілкування важливе для людини в її повсякденному житті.

Як бути

П’ять головних принципів спілкування з людьми (за Дейлом Карнегі):

1. Замість того щоб звинувачувати, спробуйте зрозуміти людину. Це набагато корисніше, бо виховує здатність ставитись один до одного терпимо, із співчуттям і добротою.

2. Передусім важливо зацікавити людину, щоб змусити її саму захотіти зробити що-небудь.

3. Розв’язуючи свої проблеми, ми витрачаємо 95 % часу на думки про себе. Це неправильно. Припиніть думати про власні бажання і чесноти, спробуйте пізнати позитивні якості інших людей та відверто й щиро висловіть їм схвалення, вдячність, будьте щедрими на похвалу.

4. Кращий спосіб впливати на людину – це говорити з нею про те, що вона хоче, і намагатися допомогти їй досягти бажаного.

5. Потрібно завжди враховувати думку інших людей, їхні сумніви і плани.

Шість способів сподобатися людям

1. Виявляйте до людей щирий інтерес.

2. Частіше посміхайтеся.

3. Пам’ятайте, що ім’я людини є для неї найкращим словом. Тож не забувайте його повторювати.

4. Учіться уважно слухати і заохочувати співбесідника до розмови.

5. Заводьте бесіду про те, що більше цікавить вашого співбесідника, ніж вас.

6. Намагайтеся дати людині відчути її перевагу над вами, робіть це щиро і природно.

Доведіть, що ви знаєте

1. Яку роль у житті людини відіграє спілкування?

2. Що таке позитивне та негативне спілкування?

3. Які типи спілкування ви знаєте?

Домашнє завдання

Поспостерігайте протягом дня, які типи спілкування ви застосовували.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Типи спілкування людей - Валеологія


Типи спілкування людей