ПРОФЕСІОНАЛ

Культурологічний словник

ПРОФЕСІОНАЛ (від лат. рrofessio – спеціальність) – особа, що зробила якесь заняття предметом своєї постійної діяльності або одержує оплату за виконання певної функції.
ПРОФЕСІОНАЛ