Психологія влади

Політологічний словник

Психологія влади (psychology of power, від грецьк. psyche – душа і logos – слово, вчення) – одна зі складних та перспективних наук на межі психології і кратології (науки про владу). П. в. дає уявлення про закономірності, механізми і факти психологічного життя людини, яка опинилася у структурах влади або й біля її керма. П. в. вивчає також вплив життєвих процесів і виявів на владу.

Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. – М., 1997.

М. Головатий
Психологія влади