РЕЛІКТ ГЕОГРАФІЧНИЙ

Екологія – охорона природи

РЕЛІКТ ГЕОГРАФІЧНИЙ – вид рослини або тварини, який мешкає в певному, як правило, невеликому регіоні, тоді як у решті геогр. місць його колишнього поширення він зникає під впливом прир. або антроп. чинників.
РЕЛІКТ ГЕОГРАФІЧНИЙ