РОСЛИНА – ЦІЛІСНИЙ ОРГАНІЗМ – ОРГАНИ І ОРГАНІЗМ

Біологія – універсальний довідник

БУДОВА КВІТКОВОЇ РОСЛИНИ. ФУНКЦІЇ ЇЇ ОРГАНІВ

ОРГАНИ І ОРГАНІЗМ

РОСЛИНА – ЦІЛІСНИЙ ОРГАНІЗМ

Органи рослини – і вегетативні, і генеративні – знаходяться у складному взаємозв’язку, забезпечуючи життя єдиного організму. Корені поглинають із грунту воду і мінеральні солі, що потрібні для нормального існування всіх живих клітин. У коренях утворюються органічні речовини: амінокислоти, вітаміни, гормони, ферменти й інші сполуки, без яких неможливе життя організму. Деякі з них йдуть на

утворення в листках хлорофілу. Без хлорофілу не відбувається процес фотосинтезу. Для фотосинтезу необхідна вода, що також поступає до зелених клітин листка з коренів.

Велика кількість води випаровується надземними органами, і таким чином рослина охороняє себе від перегріву. Воду до пагонів подають корені.

В свою чергу, у клітинах коренів синтез різноманітних життєво важливих сполук можливий при надходженні до них органічних речовин із листків. Тільки у клітинах із хлоропластами утворюються органічні речовини з неорганічних – води і вуглекислого газу. Продукти фотосинтезу необхідні кореням

для їхнього росту і галуження.

Таким чином, тільки при тісному взаємозв’язку між надземними і підземними вегетативними органами можливе життя організму.

Цвітіння, дозрівання плодів і насіння також неможливі без забезпечення генеративних органів усіма необхідними їм речовинами. Ці речовини їм постачають вегетативні органи.

У свою чергу, генеративні органи впливають на життєдіяльність вегетативних органів. Так, робота коренів залежить не тільки від органів повітряного живлення, листків, але і генеративних органів. У дослідах було показано, що видалення зав’язей із квіток пшениці або затінення колосків призводило до помітного зменшення надходження азоту з коренів у надземну частину рослини.

Наведені приклади свідчать про те, що рослинний організм – це єдина і цілісна система. У цій системі функції поділені між окремими органами, але діяльність їх тісно взаємозв’язана.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


РОСЛИНА – ЦІЛІСНИЙ ОРГАНІЗМ – ОРГАНИ І ОРГАНІЗМ - Довідник з біології


РОСЛИНА – ЦІЛІСНИЙ ОРГАНІЗМ – ОРГАНИ І ОРГАНІЗМ