Ростоу (Rostow) Волт

Ростоу (Rostow) Волт (н. 07.10.1916) – відомий американський економіст, який 1960 сформулював концепцію стадій економічного зростання у роботі за такою ж назвою. Такими стадіями він називав: 1) традиційне суспільство; 2) період створення передумов для злету (зрушень); 3) злет; 4) рух до зрілості; 5) період високого масового споживання. Умовами стадії злету він називає збільшення інвестицій понад 10% національного доходу, швидкий розвиток однієї або декількох галузей обробної промисловості та наявність у суспільстві стабільних стимулів економічного зростання в межах соціальної, політичної та інституціональної підсистем. Перехід від однієї стадії до іншої здійснюється завдяки розвитку техніки декількох провідних галузей, що розвиваються вищими темпами та рівним нагромадженням. У праці “Політика і стадії економічного зростання” (1971) Р. виділяє стадію пошуку якості життя, передусім духовного розвитку людини. Його концепція базується на принципі технологічного детермінізму, абстрагуванні від відносин власності та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ростоу (Rostow) Волт - Економічний словник


Ростоу (Rostow) Волт