Синтаксичний розбір простого речення – Другорядні члени речення

Українська мова
Синтаксис

Другорядні члени речення

Синтаксичний розбір простого речення

1. Просте речення (тип речення).
2. Загальна характеристика: двоскладне, односкладне; ускладнене, неускладнене; повне, неповне; поширене, непоширене.
3. Характеристика граматичної основи:
– підмет (простий чи складений, морфологічний аналіз підмету);
– присудок (простий дієслівний, складений іменний, складений дієслівний, морфологічний аналіз присудка).
4. Другорядні члени речення (група підмета):
– означення (узгоджене, неузгоджене);
– додаток (прямий, непрямий);
– види обставин.
5. Другорядні члени речення (група присудка).
 Синтаксичний розбір простого речення   Другорядні члени речення
Просте, двоскладне, поширене, ускладнене речення.
Ускладнюючі компоненти: порівняльний зворот – наче зачарований велетень – виконує функцію обставини способу дії; дієприкметниковий зворот – покритий і пронизаний наскрізь сонячним сяйвом – виконує функцію означення до підмета.
 Синтаксичний розбір простого речення   Другорядні члени речення


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Синтаксичний розбір простого речення – Другорядні члени речення