Основні розряди часток за значенням – Частка як службова частина мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Частка як службова частина мови

Основні розряди часток за значенням

Назва групи

Роль у мові

Частки

Формотвірні

Утворюють форми дієслів:

1) умовного способу;

2) третьої особи наказового способу

Би (б)

Хай, нехай

Заперечні

Виражають заперечення

Не, ні, ані

Модальні

Уживаються для оформлення: запитання

Підсилення висловленого ствердження

Увиразнення

значення слів

Додаткової вказівки на предмет, дію, місце

Висловлення сумніву, невпевненості вказівки на кількість

Спонукання до дії

Виділення окремих слів, посилення їх значення

Чи, хіба, невже

Як, що то, що за, та, так

Еге, егеж, атож

Якраз, саме, справді, точно, власне, рівно, буквально

От, це, ось, оце, то, ото, он, ген

Мов, мовляв, чи, наче, ніби, мовби

Приблизно, майже, мало не, трохи не,

Ледве не, чи не

Годі, бодай, – бо, – но, давай, ну

Навіть, тільки, хоч, хоча б, лише (лиш),

Лишень, аж, же (ж), таки, уже, собі
Основні розряди часток за значенням – Частка як службова частина мови