Сіткове планування та управління

Сіткове планування та управління – система, в якій застосовуються сіткові графіки з метою планування та управління комплексами взаємопов’язаних робіт. За допомогою цієї системи можна чітко визначити найоптимальніші терміни реалізації певної роботи, події, виділити їх послідовність, здійснити комплексний аналіз стану виконання робіт у певний період часу. С. п. та у. широко використовується при спорудженні нових складних об’єктів у кораблебудуванні, в космічних дослідженнях та ін. Основними елементами цієї системи є комплекс робіт, робота (як окремі основні елементи такого комплексу), подія, сітковий графік, різні характеристики сіткової моделі (вартісні, часові, ресурсні та ін.), критичний шлях (послідовність робіт, які можуть перешкодити виконанню плану до передбаченого терміну). С. п. та у. також передбачає певні аналітичні операції за складним графіком, під час проведення яких встановлюють критичний шлях, виявляють резерви часу на інших альтернативних шляхах, скорочують тривалість робіт з урахуванням економії ресурсів, а отже, вартості тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Сіткове планування та управління - Економічний словник


Сіткове планування та управління