Управлінський апарат

Управлінський апарат – сукупність управлінських працівників, які впливають на об’єкт управління, виконуючи поставлені перед підприємством завдання і функції управління. До таких функцій належать: планування, організація, координація, мотивація, контроль, реалізація відносин власності (або досягнення стратегічної мети), кожна з яких супроводжується аналізом обліку та збиранням інформації.
Управлінський апарат