Ваговий коефіцієнт

Ваговий коефіцієнт – числовий коефіцієнт, параметр, що відображає значущість, відносну важливість, “вагу” певного фактора, показника порівняно з іншими факторами, які впливають на процес, що вивчається.
Ваговий коефіцієнт