Відповідальність за порушення законодавства про інформацію

Відповідальність за порушення законодавства про інформацію – заходи впливу, що застосовуються до осіб, винних у вчиненні правопорушень, загальний перелік яких встановлений Законом України “Про інформацію” (ст. 47), а саме: необгрунтована відмова від надання відповідної інформації; надання інформації, яка не відповідає дійсності; несвоєчасне надання інформації; навмисне приховування інформації; примушення до поширення або перешкоджання поширенню чи безпідставна відмова від поширення певної інформації; поширення відомостей, які

не відповідають дійсності, ганьблять честь і гідність особи (див. Дифамація), використання і поширення інформації про особисте життя громадянина без його згоди особою, яка володіє цією інформацією внаслідок виконання службових обов’язків (див. Службова таємниця), розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється законом, особою, яка повинна охороняти цю таємницю (див. Комерційна таємниця); порушення порядку зберігання інформації; навмисне знищення інформації; необгрунтоване віднесення окремих видів інформації до категорії відомостей з обмеженим до них доступом (див. Засекречування інформації).
Залежно від виду правопорушення винні несуть дисциплінарну, кримінальну, матеріальну, адміністративну або цивільно-правову відповідальність. До дисциплінарної відповідальності винних у протиправних діях посадових осіб притягають керівники вищих органів, яким підпорядковані ці особи, за власною ініціативою на підставі скарги заінтересованих осіб, ухвали суду тощо. У разі незадоволення скарги, поданої до вищого органу, дії посадових осіб можуть бути оскаржені в суді. Матеріальна відповідальність настає, наприклад, коли заподіяння шкоди спричинилося порушенням законодавства про інформацію, що тягне за собою кримінальну відповідальність, Так, кримінальну відповідальність встановлено за розголошення військової (ст. 253 КК), державної (ст. 67 КК), комерційної таємниці (ст. 148 КК), підприємницьке шпигунство (ст. 148), передачу або збір з метою передачі іноземним організаціям чи їхнім представникам відомостей, які є службовою таємницею (ст. 67 КК). Адміністративну відповідальність встановлено, зокрема, за порушення законодавства про захист прав споживачів, порядку надання даних статистичних спостережень, неподання відомостей про військовозобов’язаних і призовників, поширення і розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяння збитків діловій репутації або майну підприємця (недобросовісна конкуренція). Цивільно-правова відповідальність настає у випадках, коли правопорушення завдають матеріальної або моральної шкоди особі, але не мають ознак діянь, що переслідуються в кримінальному порядку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Відповідальність за порушення законодавства про інформацію - Довідник з правознавства


Відповідальність за порушення законодавства про інформацію