Влада виконавча

Політологічний словник

Влада виконавча (executive power / ам. branch) – одна з трьох гілок влади, завдяки якій реалізується державна влада, воля обраних, тих, що стоять на чолі держави, осіб та органів, які у свою чергу репрезентують життєві інтереси певних соціальних верств суспільства, класів, станів, націй. Згідно з теорією поділу влад В. в. – влада, на яку покладено функцію виконання законів, що їх приймає парламент, тобто влада законодавча. У президентських республіках В. в. належить президенту – главі держави і уряду, в парламентських республіках

– главі держави. Найгнучкішим інструментом В. в. є органи В. в. в центрі і на місцях. Надмірне посилення В. в. призводить до зменшення, послаблення демократії, до суттєвої бюрократизації суспільно-політичного життя. У свою чергу, істотне послаблення В. в. також може спричинитися до її дискредитації і навіть розпаду.

Даниленко В. И. Современный политологический словарь. – М., 2000; Головатий М. Ф. Соціологія політики. – К., 2003; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 1997; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. – М., 2003.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Влада виконавча - Довідник з політології


Влада виконавча