Властивості моносахаридів – Моносахариди – Вуглеводи

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

8. Вуглеводи

8.2 . Моносахариди

Властивості моносахаридів

Моносахариди – це кристалічні тверді речовини, молекули яких містять велику кількість гідроксильних груп, тому добре розчинні у воді. їх розчини солодкі на смак.

Якщо розчинити α-D-(+)-глюкозу у воді і відразу виміряти оптичний кут повороту променя, то отримаємо специфічний кут повороту = + 112°. З часом це значення змінюється до + 52,7º, а потім залишається незмінним. У водному розчині частина а-D-(+)-глюкози переходить у β-D-(+)-глюкозу, причому між обома формами поступово встановлюється рівновага. Кут повороту, що утворюється, залежить від стану рівноваги.

Запам’ятайте: зміну кута повороту променя при встановленні стану рівноваги називають мутаротацією.
Властивості моносахаридів – Моносахариди – Вуглеводи