Взаємодоповнювані (компліментарні) товари

Взаємодоповнювані (компліментарні) товари – товари, використання одного з яких потребує одночасного використання іншого товару, що доповнює перший (напр., зубна щітка і зубна паста), із зміною попиту на один з таких товарів змінюється й попит на інший.
Взаємодоповнювані (компліментарні) товари