Я, Ю, Є пишуться

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Я, Ю, Є пишуться:

1. На початку слова й після голосного для позначення звукосполучень Й + а, й + у, й + є: Якість, знаю, твоє, а також після Й у слові Війя (війю, на війі).

2. Після приголосного для позначення сполучення м’якого приголосного з А, у, є: Ряд, люди, останнє.
Я, Ю, Є пишуться