ЯК РОЗВИВАЛАСЯ ГРЕЦІЯ У VIII-VI ст. до н. е

Розділ ІІІ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Тема 1. СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ* ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

§ 29. ЯК РОЗВИВАЛАСЯ ГРЕЦІЯ У VIII-VI ст. до н. е.

1. ВІДРОДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО І КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ В ГРЕЦЬКИХ ПОЛІСАХ

Випишіть із тексту нові слова та поясніть кожне з них. Коротко перекажіть текст, спираючись на виділені слова.

У VIII ст. до н. е. в Греції починає відроджуватися господарське та культурне життя. Поступово, здебільшого поблизу морського узбережжя, виникають нові міста, де влаштовувалися гавані для стоянки суден. Центром міста

стає торгова площа – агора. Навколо неї споруджують громадські будівлі, храми, жертовники. У деяких містах їх розташовували на укріпленому пагорбі – акрополі.

Такі міста разом із прилеглими до них невеличкими поселеннями або й містечками, мешканці яких займалися землеробством, городництвом та садівництвом, ставали самостійними общинами – полісами.

 ЯК РОЗВИВАЛАСЯ ГРЕЦІЯ У VIII VI ст. до н. е

Поліс (сучасна історична реконструкція)

Поліс – громадянська община, що складалась з повноправних громадян-землевласників, мала свою територію, закони, органи управління.

Земля поліса з усіма її надрами

належала громаді. Визначальною рисою поліса була свобода кожного громадянина, який мав право на земельне володіння й участь у народних зборах, а також обов’язок підтримувати та захищати свою громаду.

Громадянин – людина, яка належить до певної держави, має права й обов’язки щодо цієї держави і дотримується встановлених у ній законів.

Мешканці поліса поділялися на вільних громадян і рабів, які не мали жодних громадянських прав.

У Греції налічувалося десятки полісів. Наймогутнішіми серед них вважалися Афіни та Спарта, а найбагатшим – Коринф. Кожен поліс мав свій уряд, військо і скарбницю, карбував монету.

2. БОРОТЬБА ДЕМОСУ ЗІ ЗНАТТЮ

Якими були причини і наслідки боротьби демосу з аристократі ею?

Серед вільного населення грецьких полісів невелику групу становили аристократи – представники і нащадки родової знаті, які володіли великими ділянками землі, ремісничими майстернями і кораблями.

Аристократія (від грецького “аристос” – найкращий, “кратос” – влада) – привілейований прошарок населення, котрий мав виняткові права, переваги та можливості порівняно з іншими верствами суспільства.

Інші вільні: бідні і багаті, але незнатні жителі грецьких міст-держав називалися демосом – тобто народом. Це були землероби, ремісники й торговці.

Демос – вільні незнатні верстви громадян грецьких полісів.

Б історії Греції VIII ст. до н. е. було періодом панування родової знаті. Аристократи, використовуючи свій вплив, захоплювали дедалі більше земель. Не маючи достатньо коштів для обробітку навіть своїх ділянок, демос поступово втрачав їх. Якщо дрібний землевласник брав що-небудь у борг в аристократів і потім не міг його повернути, він потрапляв у боргове рабство. Таким чином становище демосу погіршилося, у той час як аристократична верхівка постійно збагачувалася.

Згодом аристократи зосередили у своїх руках управління полісом, а демос до влади не допускався. Тому народні збори скликались рідко і на них оголошувались уже підготовлені верхівкою рішення. Поступово в суспільстві посилювалося незадоволення свавіллям аристократії.

У VIII-VII ст. до н. е. певна частина демосу розбагатіла. Це – купці, власники майстерень і кораблів, заможні селяни. Вони прагнули брати участь в у правлінні де ржавою, проте були позбавлені цього права.

Назвіть вимоги демосу в боротьбі з аристократією і поясніть кожну з них.

 ЯК РОЗВИВАЛАСЯ ГРЕЦІЯ У VIII VI ст. до н. е

Боротьба ця була тривалою та складною. Проте в багатьох полісах демос домігся скасування боргового рабства і невдовзі одержав право брати участь у народних зборах. В інших – продовжувалось панування аристократів.

3. ПОЯВА ПИСАНИХ ЗАКОНІВ

Що означає вислів “драконівські закони”? Чому вони з’явилися? Одним із результатів боротьби демосу із знаттю була поява писаних законів. За їх відсутності аристократи зазвичай вирішували судові справи на свою користь.

Під тиском демосу в кількох грецьких державах створили й записали перші відомі закони.

Тексти законів виставлялись на майданах на видному місці. Вони були жорстокими: навіть за дрібну крадіжку винні підлягали страті. Говорили, що закони Драконта “записані кров’ю”. Пізніше їх наводили як зразок жорстокості – будь-який суворий закон називали драконівським. Проте греки вважали, що краще суворі закони, які виконуються, ніж добрі, яких не дотримуються.

Поява писаних законів у Греції не вирішувала всіх суперечностей між демосом та аристократами. Утім, вони мали велике значення. Тепер аристократи в судах були обмежені писаними правилами, виконання яких легко було перевірити. Ім’я Драконта, незважаючи на суворість його законів, у Стародавній Греції користувалося великою повагою.

* Архонт – найважливіший урядовець в Афінах.

– Усні закони, записані у 621 р. до н. е. в Афінах архонтом* Драконтом, називаються драконівськими.

4. РАННЬОГРЕЦЬКА ТИРАНІЯ

Назвіть причини й наслідки встановлення тиранії в грецьких містах.

Навіть поява писан их законів повністю не ліквідувала суперечностей між аристократією та демосом. У VII-VI ст. до н. е. боротьба між ними набула особливої гостроти і призвела до в становлення тиранії.

Тиранія – форма державної влади, встановлена насильницьким шляхом і заснована на необмеженому одноосібному правлінні.

Щоправда, для стародавніх греків цього періоду слово “тиранія” не мало негативного забарвлення. Тиранами греки називали вождів, які встановили одноосібну владу шляхом повалення попередньої влади.

Тирани грецьких полісів спиралися насамперед на демос. Тому, захопивши владу, вони задля підтримки демосу приймали закони, спрямовані проти розкоші багатих, влаштовували показові перерозподіли землі на користь бідних тощо. Переможених представників аристократії часто висилали за межі держави, а скарбниця поповнювалася їхнім майном.

Влада тиранів у грецьких полісах була тимчасовою, проте вона насильницьким шляхом позбавила влади родову знать і відповідала інтересам демосу. На певному проміжку часу тиранія сприяла господарському та культурному розвитку і грецьких міст.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Що таке поліс? Назвіть основні поліси Еллади і покажіть їх на карті.

2. Коли і чому почалася боротьба між демосом і аристократією?

3. У чому полягала роль писаних законів у Греції?

4. Проти кого була спрямована влада тиранів?

5. Чим життя у грецькому полісі відрізнялося від життя в містах Стародавнього Сходу?

6. Чому інтереси тиранії на певний час відповідали інтересам демосу?

Домашнє завдання

1. Поміркуйте, чим поліс відрізнявся від звичайного міста.

2. Розкажіть, якими були стосунки між різними верствами населення поліса.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЯК РОЗВИВАЛАСЯ ГРЕЦІЯ У VIII-VI ст. до н. е - Історія


ЯК РОЗВИВАЛАСЯ ГРЕЦІЯ У VIII-VI ст. до н. е