Якість товару (послуги)

Якість товару (послуги) – комплекс характеристик продукту праці, які визначають його корисність (передусім для споживачів). Якщо йдеться про корисність не товару, а продукту (у разі виготовлення його не на продаж), то комплекс характеристик визначає його корисність для виробника. Основними характеристиками Я. т.(п.) є: 1) техніко-економічна; 2) економічна; 3) соціальна; 4) екологічна; 5) ергономічна; 6) естетична. Техніко-економічна надійність – це здатність виробу зберігати необхідні властивості, безперебійно працювати в заданих режимах експлуатації

або виконувати властиві йому функції протягом певного часу. Трьома основними видами гарантійного терміну є певний термін експлуатації товарів тривалого користування (машин, устаткування, телевізорів тощо), які при цьому поступово змінюють свої споживчі якості; гарантійний термін зберігання продукції, яка при цьому поступово втрачає свої якості (зокрема, продовольчі товари), і відповідний термін придатності товарів, які поступово погіршують свої споживчі якості (наприклад, електронні годинники). До економічних характеристик Я. т.(п.) відносять його праце -, матеріало-, енерго-, фондомісткість,
рентабельність виробництва, собівартість продукції та ін. Соціальними характеристиками Я. т.(п.) є спрямованість на задоволення потреб усього суспільства чи окремих соціальних верств і груп (наприклад, виготовлення зброї вигідне передусім працівникам військово-промислового комплексу). До екологічних характеристик якості товару відносять його неспроможність заподіяти шкоду навколишньому середовищу (землі, водному і повітряному басейнам, людині, тваринному і рослинному світу). Ергономічними характеристиками Я. т.(п.) є здатність максимально створювати зручності та комфорт для людини при виконанні нею своїх функціональних обов’язків, сприяти зростанню продуктивності праці, зменшувати витрати фізичної, розумової, нервової енергії. До естетичних характеристик Я. т.(п.) належать його зовнішня форма, привабливий вигляд, відповідність раціональним сучасним течіям моди та ін. Крім Я. т.(п.) виокремлюють якість продукції, праці, виконуваних робіт, послуг і матеріалів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Якість товару (послуги) - Економічний словник


Якість товару (послуги)