Закупівля сільськогосподарської продукції

Закупівля сільськогосподарської продукції – основна форма залучення державою товарної продукції сільськогосподарських виробників для її переробки та реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, створення страхових і резервних фондів продовольства. З. с. п. в СРСР здійснювалася за державними оптовими цінами. У країнах з регульованою ринковою економікою основна маса сільськогосподарської продукції реалізується на підставі договорів між виробниками і споживачами за ринковими цінами для створення державних запасів, експорту, гуманітарної допомоги іншим країнам та регулювання кон’юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків продовольства. Такі закупівлі здійснюються в Україні, але їх обсяг незначний, внаслідок чого її додатково здійснюють посередники за значно заниженими цінами.
Закупівля сільськогосподарської продукції