Знак товарний

Знак товарний – знак, за яким відрізняють товари і послуги одних фізичних та юридичних осіб від однорідних товарів та послуг інших. Захищає виняткові права виробника. Реєструється уповноваженими державними органами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Знак товарний - Економічний словник


Знак товарний