Акція золота

Акція золота – 1) акція, власник якої має право вето впродовж певного періоду (до 3 років) на рішення зборів акціонерів про внесення змін до статуту компанії, її реорганізації або ліквідації, приєднання до інших компаній, передання в оренду чи заставу тощо; 2) частина акцій в руках держави, яка дає можливість зберегти контроль за роздержавленими акціонерними компаніями. А. з. активно використовувались у Франції під час роздержавлення економіки у 90-х XX ст.
Акція золота