Автобіографія

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Автобіографія

Автобіографія – документ, що містить опис життя та діяльності особи і складається нею самою. Автобіографія пишеться у довільній формі, проте існують її обов’язкові складові.

Реквізити:

1. Назва виду документа (Автобіографія).

2. Прізвище, ім’я, по батькові автора.

3. Дата народження (число, місяць, рік).

4. Місце народження.

5. Відомості про освіту (повна назва всіх навчальних закладів).

6. Відомості про трудову діяльність.

7. Відомості

про громадську роботу.

8. Сімейний стан і склад сім’ї (батьки, дружина/ чоловік, діти).

9. Домашня адреса і номер телефону,

10.Дата складання.

11. Підпис.

Усі відомості в автобіографії викладаються від першої особи (я навчався, маю державні нагороди тощо). Займенник я, яким зазвичай починається автобіографія, у наступних реченнях може опускатися (1976 року переїхав до Вінниці. Наступного року вступив до КДУ). Відомості про навчання і роботу викладаються у хронологічній послідовності. Обов’язково вказуються повні назви навчальних закладів, у яких автор здобував освіту, підприємств

і установ, у яких працював.

Автобіографія є офіційним діловим документом, тому в ній зайві літературні тропи (метафори, епітети тощо), а також діалектна, просторічна чи інша нелітературна лексика. У цьому документі викладається інформація лише про ті події, які відбулися, і не пишеться про бажання, сподівання, плани автора тощо.

Автобіографії літературно-публіцистичного характеру (це часто автобіографії письменників) можуть містити емоційно-експресивні елементи, вони не належать до офіційно-ділового стилю.

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Луценко Іван Петрович, народився 15 червня 1988 року в м. Кременчук Полтавської області.

З 1995 до 2005 р. навчався в міській школі № 7, 11 класів якої закінчив з відзнакою.

З 2005 р. – студент соціологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, на 3 курсі якого я зараз навчаюся.

Родинний склад:

Батько – Луценко Леонід Олегович, слюсар Кременчуцького АТП-01811;

Мати – Луценко Любов Василівна, домогосподарка.

Місце проживання: 61049, м. Харків-49, прав. Вишневий, 11, гурт. № 4, кімн. 904.

19 жовтня 2008 р. (підпис) І. П. Луценко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Автобіографія - Довідник з української мови


Автобіографія