Барвінський Володимир

Барвінський Володимир (1850 – 1883) – український економіст, який доводив необхідність встановлення менших податків для малого капіталу. Необгрунтованими в контексті сучасної епохи (досвіду розвинених країн) видаються ідеї про неможливість і недоцільність колективного господарювання, яке знижує продуктивність праці. Він намагався еклектично поєднати теорію трудової вартості з концепцією граничної корисності, суспільні витрати праці хибно трактував як арифметичну суму приватних процесів праці, зводив вартість товару до індивідуальної праці.
Барвінський Володимир