Безспірне списання коштів

Безспірне списання коштів – списання коштів з рахунку в банку чи в іншій кредитно-фінансовій установі без згоди власника.
Безспірне списання коштів