Дипломатичні переговори

Політологічний словник

Дипломатичні переговори – офіційне обговорення представниками держав політичних, економічних, а також інших питань двосторонніх та багатосторонніх відносин з метою узгодження зовнішньополітичної стратегії, тактики чи відповідних дипломатичних акцій, обміну думками, взаємного обміну інформацією, підготовки й укладання договорів, врегулювання спірних питань тощо. Д. п. – це основний засіб мирного розв’язання спорів та конфліктів, що виникають поміж державами, один із найбільш поширених і закріплених

у міжнародному праві методів розвитку та поглиблення відносин між державами.

Рівень учасників Д. п. – глави держав, глави урядів, міністри закордонних справ та ін., визначаються значенням і важливістю обговорюваних питань. Згідно з існуючою міжнародною практикою глави держав, глави урядів та міністри закордонних справ мають право вести Д. п. і підписувати міжнародні договори без спеціальних чи допоміжних повноважень. Водночас всі інші офіційні особи повинні мати належно оформлені повноваження на ведення Д. п. та підписання підсумкових документів.

Д. п. проводяться шляхом особистих зустрічей

їх учасників або письмово – через дипломатичне листування. Досить часто усна та письмова форми переговорів використовуються паралельно. Д. п., як правило, передує значна підготовча робота, яка включає розробку позицій делегації, підготовку проектів підсумкових документів тощо.

А. Кудряченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Дипломатичні переговори - Довідник з політології


Дипломатичні переговори