Економія часу

Економія часу – форма вияву закону економії часу, що передбачає постійне зменшення витрат часу на різноманітні види діяльності в будь-яких сферах і типах господарювання (державному, приватному, колективному), а також у домашньому господарстві, занять у вільний час тощо. Е. ч. досягається впровадженням досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, вдосконаленням форм і методів організації виробництва, поліпшенням структури самої організації, комплексним використанням стимулів до праці, поліпшенням умов праці, запровадженням новітніх умов планування тощо.
Економія часу