Електричний струм

7. Електрика

7.7. Електричний струм

Електричний струм – це спрямований упорядкований рух заряджених частинок. У металах – це рух вільних електронів, в електролітах – рух різнойменних іонів.

Явища, які спричиняє електричний струм, називають діями струму (теплова дія, хімічна дія, магнітна дія).

Електричний струм характеризується своєю силою і густиною. Поділяється на постійний (сила струму і напрям не змінюються) і змінний (сила струму і напрям змінюються з часом).
Електричний струм