ГЕНЕТИЧНИЙ

Культурологічний словник

ГЕНЕТИЧНИЙ (від грец. genesis – походження, джерело) – пов’язаний спільним походженням.
ГЕНЕТИЧНИЙ