Імітаційна модель

Імітаційна модель (имитационная модель) – числова економіко-математична модель досліджуваної системи, призначена для використання у процесі машинної імітації.
Імітаційна модель