Магазин

Магазин – підприємство роздрібної торгівлі, яке здійснює реалізацію товарів і надає послуги для кінцевого споживання. Складається з торговельного залу, підсобних і допоміжних приміщень. Повніше сутність М. можна розкрити через виконувані ним функції: комерційні (закупівля товарів, їх продаж та ін.); маркетингові (вивчення попиту, реклама тощо); економічні (ціноутворення, платежі, облік) та ін.
Магазин